Merial Frontline Combo Spot on Dog L 1x1 pipeta 2.68 ml

Kód zboží: VET01549
  • Cena vč. DPH:235.00 Kč
    9.86 EUR
  • Cena bez DPH:194.21 Kč
  • Dostupnost: Skladem
Množství:

Indikace:

Frontline Combo se používa  proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami u psů a štěňat starších 8 týdnů.

Eliminace blech (Ctenocephalides spp.)
Insekticidní účinek přípravku Frontline Combo proti napadení dospělými blechami trvá po dobu až 8 týdnů. Zabránění pomnožení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu až 8 týdnů po aplikaci.

Eliminace klíšťat (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus)
Přípravek Frontline Combo  má trvalý akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií)

Eliminace všenek (Trichodectes canis)
Přípravek Frontline Combo je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).

Složení:

FRONTLINE COMBO® SPOT ON DOG L

Každá pipeta 2,68 ml obsahuje:

Fipronilum………………………………………… 268,00 mg
(S) - Methoprenum…………………………… 241,20 mg

Ostatní látky v každé pipetě: konzervatny butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen, ethanol

 

Dávkování a způsob podání:

Cesta podání: zevní aplikace na kůži.

Dávkování:

· jedna pipeta o obsahu 2,68 (L) ml pro velkého psa o váze od 20 do 40 kg.

Toto dávkování zajišťuje u přípravku Frontline Combo Spot On Dog minimální doporučenou dávku 6,7mg/kg fipronilu a 6mg/kg (S)-methoprenu.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

Způsob podání:
Držte pipetu kolmo vzhůru a odlomte hrot. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Kontraindikace
Vzhledem k absenci odpovídajících údajů o použití přípravku u nejmladších věkových kategorií neaplikujte štěňatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 2 kg.

Neaplikujte přípravek Frontline Combo Spot On Dog nemocným zvířatům (např. systémová onemocnění, horečka…) nebo zvířatům v rekonvalescenci.

Přípravek Frontline Combo Spot On Dog  je určený pro psy. Nepoužívat u koček mohlo by dojít k předávkování. Nepoužívat u králíků kde se mohou objevit nežádoucí reakce vedoucí někdy až k úhynu.

Nežádoucí účinky:   
Mezi ojediněle se vyskytujícími možnými nežádoucími reakcemi po použití byly hlášeny přechodné kožní reakce v místě aplikace (změna barvy kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění, reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese, jiné nervové příznaky), zvracení nebo respiratorní příznaky byly rovněž po použití pozorovány.

Pokud došlo k olízání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče.

Varujte se předávkování.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Poznámky k aplikace Frontline Combo Spot On Dog
Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Koupání /namáčení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku Frontline Combo Spot On Dog a častější koupání než jedenkrát za týden se nedoporučuje vzhledem k tomu, že nebyla provedena studie, která by zjišťovala, jak koupání ovlivňuje účinnost tohoto přípravku. Zvláčňující šampony mohou být použity před ošetřením, ale zkracují délku účinnosti proti blechám přibližně na 5 týdnů, pokud jsou použity jedenkrát týdně po aplikaci přípravku. Koupání každý týden za použití medikovaného šamponu s obsahem 2% chlorhexidinu neovlivnilo účinnost proti blechám během studie trvající 6 týdnů.

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky nepříznivé .

Blechy u domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Upozornění
Přípravek Frontline Combo Spot On může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Vyhněte se proto kontaktu tohoto přípravku s ústy, kůží a očima.

Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s Frontline Combo Spot On Dog. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem. V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich vlastníky, zvláště dětmi. Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.